Apel WAVE o walkę z dyskryminacją migrantek o nieudokumentowanym pobycie

Organizacja Women Against Violence Europe z Wiednia podkreśla, że migrantki, których pobyt nie jest zalegalizowany, z wielu powodów są bardziej narażone na doświadczanie przemocy: czy to ze strony pracodawcy czy partnera, zwłaszcza jeśli legalizacja pobytu zależy od pozwolenia na pracę lub związek z mężczyzną. Z powodu nieuregulowanego pobytu kobiety nie mają dostępu do usług, które wsparłyby je w sytuacji przemocy. WAVE zwraca uwagę, że Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy, której Polska jeszcze nie ratyfikowała, gwarantuje ochronę przed dyskryminacją ze względu m.in. na status migrantki czy uchodźczyni. Jak zamierza chronić migrantki przebywające w Polsce w sposób nieudokumentowany polski rząd, który na samym początku prac nad konwencją złożył zastrzeżenie wyłączające spod ochrony migrantki, których status jest uregulowany? Czy jest szansa, by migrantka przebywająca w Polsce bez pozwolenia zgłosiła doświadczenie przemocy i nie została wydalona z kraju?  Czy policja, straż graniczna i inne służby będą świadome takiego zapisu w konwencji? Czytaj dalej

wyborcza.pl o konferencji:

Uczestnicy debaty: karanie klientów sposobem na walkę z prostytucją

...

Karanie za korzystanie z usług prostytutek może być skutecznym sposobem na walkę z tym zjawiskiem; jego skala się zmniejszy, gdy zmniejszy się popyt – przekonywali uczestnicy debaty zorganizowanej we wtorek przez Polskie Lobby Kobiet.

Szacuje się, że roczny dochód z prostytucji to ok. 200 mld dolarów; w ciągu roku sutener może zarobić ok. 100 tys. euro na każdej z pracujących dla niego kobiet. To dochodowa „gałąź przemysłu” i coraz częściej słyszy się o pomysłach, żeby ją opodatkować, jednak nie wolno zapominać, że prostytucja to rodzaj niewolnictwa i przemocy wobec kobiet – przekonywały uczestniczki debaty.

Jak mówiła Pierette Pape z Europejskiego Lobby Kobiet, prostytucja zawsze opiera się na nierówności, na wykorzystywaniu słabszych przez silniejszych. Przeważająca większość prostytutek to kobiety, a klientami są głównie mężczyźni, dlatego można powiedzieć, że prostytucja jest zjawiskiem zorientowanym na płeć – związanym z nierównością płci i patriarchatem. Czytaj dalej

Konferencja „Prostytucja i handel kobietami w Polsce – jak myślimy o tych zjawiskach?

PLK, Europejskie Lobby Kobiet oraz Fundacja im. Róży Luksemburg zapraszają na konferencję poświęconą kwestiom prostytucji i handlowi kobietami i dziewczętami,

25 czerwca w Warszawie, w siedzibie Fundacji Róży Luksemburg przy ulicy Płatniczej 55, w godz. 12.00-16.00.

Program konferencji:

12.00 Otwarcie: Małgorzata Tarasiewicz, Polskie Lobby Kobiet – Dlaczego warto mówić o prostytucji i handlu kobietami? Sytuacja w Polsce z perspektywy praw kobiet

Pierrette Pape, Europejskie Lobby Kobiet – Powiązania między handlem kobietami i dziewczętami a prostytucją, sytuacja w Europie

12.40  Panel  „Prostytucja a równość płci” (Moderacja: Zuzanna Dabrowska, dziennikarka)

Nina Sankari, European Feminist Initiative – Modele myślenia o prostytucji w Polsce

Katarzyna Kądziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej – Prostytucja jako forma przemocy wobec kobiet

Nusha Yonkova, Immigrant Council of Ireland – Prostytucja, handel kobietami, migracje (video)

13.20 Dyskusja

14h30 Panel  „Handel kobietami I dziewczętami: Rola Państwa oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (Moderacja: Pierrette Pape, Europejskie Lobby Kobiet)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania – Sytuacja w Polsce

Zoi Sakelliadou, Biuro Koordynator UE ds. Handlu ludźmi – Europejskie działania przeciwko handlowi kobietami i dziewczętami

Dyskusja okrągłego stołu: rola państwa i organizacji społeczeństwa obywatelskiego: Joanna Senyszyn, Europarlementarzystka, Joanna Skrzydlewska, Europarlementarzystka (video) Ryszard Kalisz, poseł na Sejm RP, Gosia Tarasiewicz, Polskie Lobby Kobiet

 15. 20 – Dyskusja

15. 50 – Zamknięcie Małgorzata Tarasiewicz, Polskie Lobby Kobiet

Serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia prosimy przesyłać na jagusiak@neww.org.pl

PLK protestuje przeciwko wydłużaniu macierzyńskiego w formie zaproponowanej przez rząd

Oto list, który wystosowałyśmy:

Szanowni członkowie i członkinie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w
kodyfikacji!

Polskie Lobby Kobiet, członek Europejskiego Lobby Kobiet, największej
organizacji kobiecej przy Komisji Europejskiej, chce wyrazić sprzeciw
wobec proponowanych zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(druk nr 1172) oraz drukach nr 1175, 1310 oraz 1311.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie przez członków Komisji uwagi na kilka
kwestii:

•        Zmiany w Kodeksie wprowadzane są w pośpiechu i w środku kryzysu
ekonomicznego, a w samym 2013 roku zostanie wydanych 1 miliard złotych na
pozostanie kobiet w domach.  Czytaj dalej